Thursday, November 14, 2013

ብታረዝ አልብሳችሁኛል በተግባር ሲገለጥ


ጎዳና ተዳዳሪ የሆነው  ሰው በወገኖቹ ፍቅርና  እርዳታ በዓይናችን ፊት ሲቀየር 

No comments:

Post a Comment

ጸሎት

የአባቶቼ አምላክ፥ አምላከ ቅዱሳን አምላከ አበው ልዑል እግዚአብሔር ሆይ፥ አንተ ከፍ ካሉት ሁሉ በላይ ከፍ ያልህ ነህ፤ ሥራህ ከአእምሮ በላይ ነው። ኃይል ከመነገር በላይ ነው። ኃጢአተኛ እና በደለኛ የሆንኩትን እኔን ልጅ...