Sunday, September 14, 2014

በክርስቶስ ማደግ፡ ክፍል አንድ ጳውሎስና ለእግዚአብሔር ፈቃድ የተሰጠ ሕይወት ( የስብከት ማስታወሻ)

1 comment:

  1. "አቤቱ አምላኬ ሆይ፥ በተጻፉት ቃላትህ ደስ እንድሰኝ ብቻ ሳይሆን እንዳደርገው እርዳኝ። አድርጌም ለነፍሴ ድህነትና ለዘለአለማዊ ህይወት ይሁንልኝ።"
    ቃለ ህይወት ያስማልን

    ReplyDelete