Sunday, September 14, 2014

በክርስቶስ ማደግ፡ ክፍል አንድ ጳውሎስና ለእግዚአብሔር ፈቃድ የተሰጠ ሕይወት ( የስብከት ማስታወሻ)

1 comment:

  1. "አቤቱ አምላኬ ሆይ፥ በተጻፉት ቃላትህ ደስ እንድሰኝ ብቻ ሳይሆን እንዳደርገው እርዳኝ። አድርጌም ለነፍሴ ድህነትና ለዘለአለማዊ ህይወት ይሁንልኝ።"
    ቃለ ህይወት ያስማልን

    ReplyDelete

ውሉ የጠፋበት የበዓላት አከባበራችን፤

እንደ ኦርቶዶክሳውያን አባቶቻችን ትምህርትና እንደ እግዚአብሔር ቃል ከሆነ፥ የዛሬውን ቀን ክርስቲያን የተባለ በሙሉ በታላቅ መንፈሳዊ ደስታና ዕልልታ ሊያከብረው ይገባ ነበር። የጌታ ዕርገት ከዘጠኙ ዓበይት የጌታ በ...