Saturday, October 29, 2011

የእግዚአብሔርን መንግሥት በምን እመስላታለሁ? ሉቃ 13:18-21

ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የአገልግሎቱ መነሻ ያደረገው መንግሥተ ሰማያት መቅረብዋንና በንስሐ ወደዚህች የእግዚአብሔር መንግሥት መግባት እንዳለብን በማወጅ ነው:: ይህች የእግዚአብሔር መንግሥት ያላትን ባህርይ ለማስረዳት ጌታ ኢየሱስ ሁለት ምሳሌዎችን ያቀርብልናል:: አንደኛዋ የሰናፍጭ ቅንጣት ናት:: ያች ታናሽ ዘር አድጋና ቅርንጫፎቹዋን ዘርግታ ለብዙዎች አዕዋፋት ማረፊያ እንደምትሆን እንዲሁ የእግዚአብሔር መንግሥትም የብዙዎች ሕይወት እረፍት ማግኝያ እንደምትሆን ነው:: ይህም ሊታወቅ በጌታ በትምህርቱ በፈውሱና በተአምራቱ ብዙዎች በሥቃይ የነበሩ አርፈዋል:: የነፍስ እረፍትን በትምህርቱ የሥጋ እረፍትንም በተአምራቱና በፈውሱ አግኝተዋል:: ሁለተኛው ምሳሌ የእርሾው ምሳሌ በዱቄት ውስጥ የተሽሽገ እርሾ ሊጡን በሙሉ እንደሚለውጥ ወደ እግዚአብሔር መንግሥት መግባትም የምድራዊ ድርጅት ጉዳይ ሳይሆን ከፍተኛ የሆነ የባህርይ ለውጥ የሚያመጣ ነው:: ምን ዓይነት ባህርይ ብሎ የሚጠይቅ ሰው ቢኖር በዚሁ በሉቃስ የሜዳው ስብከት የተባለውንና በማቴዎስ የተራራው ስብከት ተብሎ የሚታወቀውን ማየት ነው:: ጌታ በተራራው ስብከት ሊያሳይ የፈለገው የእግዚአብሔር መንግሥት ዜጎች የሆኑ ሰዎች የሚኖራቸው የህይወት ለውጥን ነው:: በእግዚአብሔር መንግሥት ውስጥ ሆነን አፍአዊ ክርስቲያን መሆን አንችልም:: በእግዚአብሔር መንግሥት ውስጥ ሆነን በዓለማዊ አስተሳሰብ ውስጥ አንዳክርም:: እርሾው ማለትም ያ ሰማያዊ አሳብ ሙሉ በሙሉ ይለውጠናል::

No comments:

Post a Comment

ጸሎት

የአባቶቼ አምላክ፥ አምላከ ቅዱሳን አምላከ አበው ልዑል እግዚአብሔር ሆይ፥ አንተ ከፍ ካሉት ሁሉ በላይ ከፍ ያልህ ነህ፤ ሥራህ ከአእምሮ በላይ ነው። ኃይል ከመነገር በላይ ነው። ኃጢአተኛ እና በደለኛ የሆንኩትን እኔን ልጅ...